What’s I need you in Bisaya?

Learn Bisaya/CebuanoCategory: English-to-BisayaWhat’s I need you in Bisaya?
Thomas Tennesson asked 4 months ago

What’s the bisaya (cebuano) translation of “I need you.”

1 Answers
khen answered 4 months ago

"I need you" is "Kinahanglan ka nako."

Ki-na-hang-lan ka na-ko.

Example in sentences:

I need you to be my wife. ("Kinahanglan ka nako nga maasawa".)

I need you to go there. ("Kinahanglan ka nako nga makaadto ka.")

I need you to pay the bills. ("Kinahanglan nga ikaw mubayad sa bayronon.")

I need you to get the kids. ("Kinahanglan ikaw mukuha sa mga bata.")

I need you when I’m lonely. ("Kinahanglan ka nako sa panahon sa akong kamingaw ko.")