I love you so much in bisaya

Learn Bisaya/CebuanoCategory: English-to-BisayaI love you so much in bisaya
Chenxi Genren asked 3 months ago

Can you translate I love you much in bisaya/cebuano?

1 Answers
khen answered 3 months ago

"I love you so much" is translated in bisaya/cebuano as:
Love kaayo ka nako. (Love ka-a-yuh ka na-kuh.)
You can also use the following variations (other translation):

  • Gihigugma kaayo ka nako. (Gi-hi-gug-mah ka-ah-yuh kah nah-kuh.)
  • Sobra kaayo ka ka-love nako. (Sub-rah kah-ah-yuh kah kah-love nah-kuh.)
  • Grabeh kaayo ka ka-love nako. (Grah-beh kah-ah-yuh kah kah-love nah-kuh.)

Example usage in sentence:

  • I love you so much. I couldn’t sleep thinking of you. ( Gihigugma kaayo ka nako. Dili ko katulog sigeg huna-huna nimo.)
  • I love you so much. I will marry you. (Gihigugma kaayo ka nako. Pakaslan ka nako.)
  • I love you so much. Please forgive me. (Gihigugma kaayo ka nako. Palihug pasayloa ko.)
  • I love you so much. I will go there in the Philippines. (Love kaayo ka nako. Anhaon tika dinha sa Pilipinas.)